Racionální chování účastníků trhu

Pro klasickou ekonomii, představovanou například učením P.Samuelsona, je důležitým předpokladem racionální chování. Racionalita v pojetí ekonomů dosahuje jistých omezení, o kterých bych se nyní rád zmínil, jelikož chování účastníku trhu v mnohých analýzách reprezentuju chování ceny. Pro vytvoření platných predikcí je nutné pochopení chování účastníků trhu v agregované podobě. Holman: „Veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka, nejsou objektivně […]

Přečtěte si více